Het onderzoeksproject SOLACE van Hogeschool Utrecht heeft een werkboek opgeleverd dat mensen met chronische pijn helpt de resultaten van hun revalidatie vast te houden. In het boek kunnen waarden en doelen worden geformuleerd en belangrijke momenten en ervaringen tijdens de revalidatie worden bewaard. SOLACE is uitgevoerd door drie HU-lectoraten: Leefstijl en Gezondheid, Co-design en Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein.

Chronische pijn is een groot, complex en duur probleem en heeft een forse impact op kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, stemming en ziekteverzuim van de patiënt. Een deel van de patiënten komt uiteindelijk terecht in een revalidatieprogramma voor chronische pijn, waarbij het leren omgaan met de chronische pijn voorop staat. Het probleem is dat bij een deel van deze patiënten na verloop van tijd sprake is van terugval van de behandelresultaten en terugkeer van de ervaren klachten. In de HU-studie zijn er aanwijzingen dat onder succesvolle revalidanten na 12 maanden bij 40 procent sprake is van terugval. Bij een aantal revalidatiecentra in Nederland bestonden vragen over de effectiviteit van de gegeven chronische-pijn-programma’s op de lange termijn. Dit vormde de aanleiding voor het onderzoeksproject SOLACE, dat tweeënhalf jaar heeft geduurd.

Werkboek getest

Het werkboek is bij acht patiënten met chronische pijn getest. Zij beoordeelden de bruikbaarheid van het werkboek gemiddeld met een 7,8. Volgens de patiënten motiveerde het boek hen om hun doelen ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook de behandelaars van Revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek en Maastricht zijn positief over de mogelijkheden van het werkboek, met name omdat een aantal onderdelen goed aansluit bij hun behandeling. Zij zijn dan ook van plan het gebruik in de toekomst voor te zetten. Op basis van de ervaringen van de patiënten en de professionals wordt het werkboek eerst nog verder aangepast en beschikbaar gemaakt voor alle revalidatiecentra.

Levenskracht

Naast het werkboek is ook het spel Levenskracht ontwikkeld. Dit betreft een gezelschapsspel dat mensen met chronische pijn kan helpen hun leven met chronische pijn, en alles wat daarmee samenhangt, aan hun omgeving duidelijk te maken.

In het kader van SOLACE is tevens een literatuurstudie uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat een generieke interventie, gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van patiënten met chronische pijn, slechts in beperkte mate effectief is. Het advies is om dergelijke interventies meer af te stemmen op de individuele situatie van de patiënt.

De onderzoeksresultaten van SOLACE zijn gepresenteerd op het eindsymposium Pijn en Gedrag, voorkomen van terugval na chronische pijn. Er waren meer dan 130 deelnemers, waaronder onderzoekers en professionals uit de praktijk. De drie HU-lectoraten werkten bij dit project samen met Koninklijk Nederlands Genootschap voor FysiotherapieMaastricht University en Adelante Zorggroep.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoeksproject? Ga dan naar www.solace.hu.nl of stuur een mailtje naar Stefan.Elbers@hu.nl.

Category: nieuws

LECTORAAT CO-DESIGN