Afgelopen half jaar heeft Romy Hartendorp bij ons stage gelopen voor het project GoApp. Haar hoofdvraag was:

“Hoe kan er voor gezorgd worden dat ouders met een kind met bewegingsachterstand adequaat geïnstrueerd worden voor de thuis observaties, zodat de kinderfysiotherapeut lmpjes ontvangt die te scoren zijn aan de hand van de AIMS?”

Benieuwd naar wat ze heeft gedaan? Lees hieronder dan haar verhaal.

Tijdens het afstuderen ben ik aan de slag gegaan met een applicatie die op dit moment ontwikkeld wordt voor ouders met een kindje met bewegingsachterstand en de kinderfysiotherapeut. Binnen deze applicatie kunnen ouders een filmpje van hun kind maken die bepaalde bewegingen laat zien en deze vervolgens beveiligd opsturen naar de kinderfysiotherapeut. Ik focuste mij binnen dit project op de instructies die de ouders voorafgaand aan het filmen zouden krijgen. Daarbij moesten de instructies zo worden ontworpen dat ze makkelijk uit te voeren, te begrijpen en te onthouden waren. Tijdens het project heb ik daardoor ook veel contact gehad met ouders en ook dagen meegelopen met thuisbezoeken van de kinderfysiotherapeut. Door middel van het doorlopen van vele iteraties was ik continu bezig met het ontwerpen van Customer Journeys, Persona’s, Wireframes en prototypes. Om de paar weken kon ik mijn nieuwe prototypes en bevindingen met ouders en kinderfysiotherapeuten testen. Dit heeft er voor gezorgd dat het definitieve prototype ontzettend goed aansloot bij de doelgroep en veel interessante bevindingen voor andere manieren van instructies geven met zich meebracht! Ben jij benieuwd naar mijn bevindingen of het proces dat ik heb doorlopen? Neem dan vooral een kijkje in mijn scriptie!

Bekijk hier de scriptie

 

Category: nieuws

LECTORAAT CO-DESIGN