Slim afkijken bij andere ziekenhuizen en andere organisaties!


COUNT (Communication and Operation on the Unit Between Nurses and Technology) is een (gesubsidieerd) project wat gericht is op het verminderen van de werkdruk van verpleegkundigen (verminderen registratielast, verandering van processen, meer voldoening halen uit je werk halen). Het is een tweejarig onderzoeksproject waarin we samen met veel partners werken aan dit vraagstuk. Doordat er verschillende expertises betrokken zijn hopen we ook echt impact te maken op de praktijk (in de ziekenhuizen).

De betrokken partners zijn: Ziekenhuizen UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis, bedrijven Panton, Ascom, Pontes Medical, V&VN en UCREATE en meerdere afdelingen binnen de Hogeschool: Engineering & Design, ICT, bachelor of Nursing, management in de zorg en de lectoraten Co-Design, Digital Smart Services, Procesinnovatie en informatiesystemen en Technologie voor Zorginnovaties.

COUNT is in september 2018 gestart met een aantal studentenopdrachten en op 3 december hebben deze studenten met docenten, onderzoekers, vertegenwoordigers van bedrijven en medewerkers van de ziekenhuizen de inzichten opgehaald en gezamenlijk tot drie thema’s geclusterd: ‘De kliniek van de toekomst vandaag’ (met een blik in de toekomst kijken wat je nu al kan verbeteren), ‘Gewoon je werk kunnen doen’ (faciliteren van het dagelijks werk) en ‘Leren innoveren in de zorg’ (de verpleegkundige als entrepreNURSE, die actief bijdraagt aan verbeteringen). Rondom als deze thema’s worden studenten ingezet die ook veel informatie uit kunnen wisselen.

De opdracht


Binnen het thema “De kliniek van de toekomst vandaag” is een van de opdrachten “gluren bij de buren”. Omdat er al veel technologie (die door VPK gebruikt wordt) bestaat, maar dit vaak nog niet is geïmplementeerd in de grote organisatie van het ziekenhuis, liggen hier veel kansen.
Hoe is dit geregeld in andere ziekenhuizen en wellicht ook in andere grote organisaties? Hoe kunnen deze ziekenhuizen en organisaties van elkaar leren? Zelfs binnen één ziekenhuis kunnen afdelingen nog veel van elkaar leren.
Met een blik op de toekomst nu al impact maken, dat staat centraal in deze opdracht.  De opdracht is nog erg breed, maar er is veel data beschikbaar en ook veel ruimte voor persoonlijke inbreng en creativiteit.

Resultaten
Binnen deze vraag heb je samen met het team van COUNT een haalbare scope gekozen en de opdracht afgebakend. Je onderzoek is duidelijk gedocumenteerd en overdraagbaar. Je hebt een voorstel voor de toekomst en laat zien welke belemmeringen er nu nog zijn om dit te realiseren. Hieruit geef je aanbevelingen en een uitwerking van een specifieke belemmering voor een eerste stap richting deze toekomst. Welke expertise is vereist voor een vervolg? Jouw onderzoek komt niet op de plank, want COUNT duurt nog een heel jaar na jouw afstuderen!

Gezocht
Afstudeerder HBO CMD/Design of vergelijkbaar die naast conceptuele uitwerking ook interesse heeft in het doen van onderzoek en co-design. Hij/zij heeft goede communicatieve eigenschappen en weet deze ook effectief in te zetten. Hij/zij kan goed zelfstandig werken, maar ook goed in een team.

Wij bieden jou
– Samenwerking met andere studenten, onderzoekers, medewerkers van de ziekenhuizen en bedrijven.
– Stagevergoeding
– Op dinsdagen hebben we op de Hogeschool een COUNT-LAB, een plek waar alle studenten samenkomen en kunnen werken, zodat jullie veel kunnen uitwisselen.
– Twee keer een Pitch & Drinks in het ziekenhuis, waar je kort verteld over je onderzoek en de benodigde informatie kan krijgen van professionals.
– Werkplek bij het Lectoraat Co-Design.
– Creatieve sessies met alle partners
– Kennis over co-design

Periode
Het gaat om een project van een semester, startend per februari 2019 of in overleg.

Contactgegevens
COUNT
Lectoraat Co-Design Kenniscentrum Leren & Innoveren, Hogeschool Utrecht
Rosa de Vries (of een andere persoon binnen het COUNT team, NTB)
Rosa.devries@hu.nlen Count@hu.nl

Category: vacature

LECTORAAT CO-DESIGN