Hoe kan je als Entreprenurse leren innoveren?


COUNT, Communication and Operation on the Unit Between Nurses and Technology, is een (gesubsidieerd) project dat gericht is op het verminderen van de werkdruk van verpleegkundigen, door het verminderen registratielast, verandering van processen. Dit moet de patiëntenzorg verbeteren en er ook in resulteren dat verpleegkundigen meer voldoening halen uit hun werk.

Het is een tweejarig onderzoeksproject waarin heel veel verschillende partners samenwerken aan dit vraagstuk: Ziekenhuizen UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis, bedrijven Panton, Ascom, Pontes Medical, V&VN en UCREATE en meerdere afdelingen binnen de Hogeschool: Engineering & Design, ICT, bachelor Verpleegkunde, management in de zorg en de lectoraten Co-Design, Digital Smart Services, Procesinnovatie en informatiesystemen en Technologie voor Zorginnovaties. Doordat er verschillende expertises betrokken zijn kunnen we ook echt impact maken op de praktijk; de zorgverlening het ziekenhuis.

COUNT is in september 2018 gestart met een aantal studentenopdrachten. Op basis van hun verkennende onderzoek zijn er drie thema’s geformuleerd COUNT verder mee gaat: ‘De kliniek van de toekomst vandaag’ (met een blik in de toekomst kijken wat je nu al kan verbeteren), ‘Gewoon je werk kunnen doen’ (faciliteren van het dagelijks werk) en ‘Leren innoveren in de zorg’.  

De huidige opdracht is gericht op het laatste thema, ‘Leren innoveren’. Op dit moment worden beschikbare technologieën niet optimaal benut, onder andere doordat verpleegkundigen hierin onvoldoende of inadequaat geschoold zijn. Nu bestaat zo’n training vaak uit een instructie van een paar uur. Vanuit het ziekenhuis kwam de wens na te denken over een hele andere manier van trainen/ bekwaam worden. Eerste gedachten waren via een “experience center”, “virtual reality”, “coaching on the job”. Parallel aan deze vraag onderzoeken verpleegkundestudenten hoe ziekenhuisafdelingen een zogenaamde “entrepreNURSE” zouden kunnen inzetten. Een verpleegkundige die actief bijdraagt aan het ontwerp en de implementatie van innovaties. Een totaal nieuwe rol voor verpleegkundigen. Omdat dit nieuw is, moeten deze verpleegkundigen hier ook in toebereid worden. De vraag is hoe. Wat is de ideale route om je als verpleegkundige te ontwikkelen tot entrepreNURSE? COUNT streeft ernaar twee studenten samen aan deze vraag te laten werken: een stagiaire Onderwijskunde van de UU en een CMD/Design-student van de HU.  

De opdracht


Opdracht
Ontwerp een ideaal (didactisch) model om verpleegkundigen klaar te stomen tot “entrepreNURSE”. In dit ontwerp wordt gebruik gemaakt van co-design-technieken, oftewel, de student houdt ten alle tijden rekening met behoefte van de eindgebruiker en andere stakeholders. Hiervoor zal een eerste verkenning in hoe verpleegkundigen nu getraind worden in het gebruik en ontwerp van technologie, en wat hierin wel en niet goed gaat, nodig zijn.

Resultaten
Je onderzoek is duidelijk gedocumenteerd en overdraagbaar. Op basis van een degelijke verkenning, waarbij alle relevante stakeholders zijn betrokken, kom je tot een ontwerp voor het klaarstomen van een entrepreNURSE. Het ontwerp waar jij mee komt zal in de volgende fase daadwerkelijk gebouwd gaan worden. We verwachten in het resultaat ook een advies over welke expertise is vereist voor een vervolg.   

Gezocht
Afstudeerder HBO CMD/Design of vergelijkbaar die naast conceptuele uitwerking ook interesse heeft in het doen van onderzoek en co-design. Hij/zij heeft goede communicatieve eigenschappen en weet deze ook effectief in te zetten. Hij/zij kan goed zelfstandig werken, maar ook goed in een team.

Wij bieden jou
– Samenwerking met andere studenten, onderzoekers, medewerkers van de ziekenhuizen en bedrijven.
– Stagevergoeding
– Op dinsdagen hebben we op de Hogeschool een COUNT-LAB, een plek waar alle studenten samenkomen en kunnen werken, zodat jullie veel kunnen uitwisselen. 
– Twee keer een Pitch & Drinks in het ziekenhuis, waar je kort vertelt over je onderzoek en de benodigde informatie kan krijgen van professionals.
– Werkplek bij het lectoraat Co-Design en het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties van de HU. 
– Creatieve sessies met alle partners
– Kennis over co-design 

 Periode
Het gaat om een project van een semester, startend per februari 2019 of in overleg. 

Contactgegevens
COUNT 
Lectoraat Co-Design Kenniscentrum Leren & Innoveren, Hogeschool Utrecht
Rosa de Vries (of een andere personen binnen het COUNT team, NTB)
Rosa.devries@hu.nl en Count@hu.nl

Category: vacature

LECTORAAT CO-DESIGN