Co-design_wit

OVER HET LECTORAAT CO-DESIGN


Co-design biedt een aanpak die inzichten in de context van mensen verbindt met technologische mogelijkheden. De Co- is een afkorting van ‘collaborative’ of ‘cooperative’: Co-design brengt partijen met verschillende gezichtspunten, input en competenties bij elkaar om een specifiek probleem aan te pakken. Hierdoor kunnen deze betrokkenen hun kennis inzetten op een manier die het mogelijk maakt om gemeenschappelijk tot (technologische) innovaties te komen.

SYSTEMISCH

Co-designers gebruiken hun ontwerpkennis en –ervaring om een systeem (een organisatie, een wijk, een collectief, etcetera.) te ondersteunen in haar veranderbeweging.

SAMENLEVEN

Omgaan met technologie is steeds vaker een noodzakelijke voorwaarde voor zelfredzaamheid en participatie. Hierbij kan een grote rol voor de co-designer weggelegd zijn.

INTERACTIE

Deze lijn richt zich op de mogelijkheden die technologie biedt om interactie aan te passen aan de context en individuele mogelijkheden van de gebruiker.

PROJECTEN


ONS TEAM


REMKO VAN DER LUGT

LECTOR

ANITA CREMERS

BIJZONDER LECTOR

FENNE VERHOEVEN

SENIOR ONDERZOEKER

CAROLINE MAESSEN

ONDERZOEKER

BERIT GODFROIJ

PROMOVENDUS

ROSA DE VRIES

ONTWERPER/ONDERZOEKER

KARLIJN VAN RAMSHORST

PROJECTLEIDER

TOM WOLVERS

DOCENT-ONDERZOEKER

SUZE VAN HOUTEN

ONDERZOEKER

TANJA ENNINGA

PROMOVENDUS

CHRISTA VAN GESSEL

ONDERZOEKER

JANNY BAKKER

MANAGEMENT-ASSISTENTE

WAAR ZIJN WIJ GOED IN?


Het lectoraat Co-design richt zich vooral op de wijze waarop ontwerpinterventies kunnen bijdragen aan maatschappelijke veranderingen, met name op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Het lectoraat draagt de ontwerpende manier van denken, onderzoek doen en innoveren, ook wel aangeduid als ‘design thinking’ uit binnen en buiten de HU, en zet zich in om deze aanpak te borgen in het onderwijs en onderzoek, en de kwaliteit daarvan te bewaken en verbeteren. De aanpak van het lectoraat co-design is een vorm van actieonderzoek (‘research-through-design’), waarbij het ontwerpen van interventies die bijdragen aan kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving centraal staat. Systematische reflectie op het ontwerpproces levert zowel kennis over (nieuwe) tools en methoden als kennis over het onderwerp zelf.

CONTACT


TELEFOON

088 – 481 86 90

CO-DESIGN